ONS HOUT

Enkel duurzaam hout – 100% Dutch

Vele gebieden in de wereld hebben te kampen met ernstige ontbossing. Wij zijn hier ten stelligste tegen.
Boomstamkruk.nl werkt enkel met hout dat afkomstig is van bomen die gekapt moeten worden, het zij door overbegroeiing, ouderdom, ziekte, zware weersomstandigheden.
Al het hout is afkomstig uit Nederlandse bossen.